Arda ÇAKMAK

 

İstanbul'da doğan sanatkar, ilk ve orta tahsilini de aynı şehirde tamamladı. 1996 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde hat, tezhib, minyatür ve ebru dersleri gördü. Burada, Prof.Dr. Ali Alparslan'dan ta'lik ve rik'a yazılarını meşk etti. Dr. Tahsin Aykutalp başta olmak üzere birçok kıymetli hocadan da tezhib eğitimi gördü. 2000 yılında mezun olan sanatkar, daha sonra da klasik sanatlarla alakalı çalışmalarını sürdürdü.

Talik yazı konusunda Prof.h.c. Uğur Derman'dan ve diğer birçok değerli hattattan istifade eden sanatkar; tezhip ve minyatür konusunda da ulaşabildiği klasik eserleri inceleyerek, bu alanlardaki birikimini genişletmeye çalışmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiye de iştirak eden sanatçının ayrıca, hat ve tezhip dalında ödülleri de bulunmaktadır. Bunlar :

- 2008 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Al Burda'nın düzenlediği uluslararası tezhip yarışmasında özel ödül ( bu ödül birincilik üstüdür),

- 2007 yılında İslâm Tarih San'at ve Kültür Araştırma Merkezi'nin ( IRCICA ) düzenlediği uluslararası yarışmada, 'Celi Talik' dalında birincilik ödülü,

- 2007 yılında İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) düzenlediği uluslararası yarışmada, 'Talik' dalında birincilik ödülü,

- 2005 yılında Antik A.Ş.'nin düzenlediği uluslararası 'Hilye-i Şerife' yarışmasında, talik-hurde talik dalında birincilik ödülü,

- 2005 yılında Al Baraka Türk'ün düzenlediği uluslararası 'Hat Sanatı' yarışmasında celi talik dalında ikincilik ödülü,

- 1996 Kültür Bakanlığı 'Tezhip Sanatı' yarışmasında başarı ödülü.

- 2004 yılında İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) düzenlediği uluslararası yarışmada, celi talik dalında mansiyon ödülüdür.

Birçok koleksiyonerde de eserleri bulunan sanatkar, halen, hat, tezhip ve minyatür çalışmalarına devam etmektedir.
Copyright © 2014 Birimza Sanat ve Organizasyon Tüm hakları saklıdır.  

Türkçe